+359 888 732 381  |  mihail@delgado-maleev.com

ЗА НАС

Фирма "Делгадо и Малеев" EООД е създадена през 2011 г. в София. Фирмата е член на Българската търговско-промишлена палата. "Делгадо и Малеев" EООД е пълен член на Софийска Стокова Борса. Предлага посредническа дейност при покупко-продажба на стоки търгувани на стоковите борси.

Фирмата е специализирана в търговия с електро-материали:
- апаратура за средно и високо напрежение: трансформатори, прекъсвачи, изолатори, разпределителни устройства за комутация и управление
- лични предпазни средства за работа със средно и високо напрежение: диелектрични ръкавици, щанги, указатели за напрежение, оборудване за заземяване
- кабелни обувки и накрайници,  фитинги и инструменти за работа с високо напрежение
- пластмасови и метални осигурителни пломби

Фирмата се ангажира с продажби на изделия на утвърдени световноизвестни фирми притежаващи международно признати сертификати на стоките.

"Делгадо и Малеев" ЕООД е представител за България на испанската фирма "Sofamel" SA, която е специализирана в производство на материали за безопасност и електрическа защита, както и на кабелни накрайници и обувки.

"Делгадо и Малеев" ЕООД е представител за Венецуела, Колумбия, Еквадор и Коста Рика на българската фирма "Eлектростарт" АД, която е специализирана в производство на дросели за улично осветление и запални устройства.

"Делгадо и Малеев" ЕООД е представител за България на испанската фирма "Precintia" SA, която е специализирана в производство на осигурителни пластмасови и метални защитни пломби.

"Делгадо и Малеев" ЕООД кандидатства и беше одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите послeдствия от пандемията COVID-19".